skip to main content


Externe Meesters

We werken graag als partners samen met onze opdrachtgevers. Mede door de één op één relatie met onze klanten kunnen we snel en concreet de juiste invulling geven aan iedere vorm van presentatie.

Uiteraard doen we niet alles alleen. We werken samen met diverse collega’s binnen en buiten de branche. Denk hierbij aan diverse trendinstituten en merkenbureau’s uit binnen en buitenland, marketeers, grafisch vormgevers, illustrators, fotografen, drukkers. 

Stuk voor stuk MEESTERS op hun eigen vakgebied. Mensen met wie we als team samenwerken en waarbij ieder zijn of haar specialisme maximaal kan inzetten.

Daarnaast bezoeken wij jaarlijks wereldwijd diverse designbeurzen en trendevents om aangesloten te blijven bij de huidige en opkomende trends in kleuren, vormen en materialen.